Logo Wereldwinkel

Wereldwinkel Wolvega
en Omstreken

Wereldbol

 

Het ontstaan van onze Wereldwinkel

De boerderij
Ontstaan | Doelstelling | Criteria

Het ontstaan van de Wereldwinkel Wolvega e.o. zoals zij zich nu presenteert, is een proces van de lange adem geweest. Klein en zonder pand gestart door het initiatief van een klein groepje enthousiastelingen en vervolgens in de loop der jaren uitgebouwd tot een uitstekend lopende winkel in een prachtig pand en gerund door een groot aantal en betrokken vrijwilligers.

Eigenlijk staat onze Wereldwinkel daarmee model voor de ontwikkeling die ook tal van kleine Fair Trade producenten in ontwikkelingslanden doormaken en hun primitieve werkplaats soms zien uitgroeien tot een heus bedrijf. Doorzettingsvermogen, inzet en geloof in de toekomst blijken ook dan vaak belangrijke pijlers op weg naar succes!

In de zeventiger jaren was Henk Wösten degene die vanuit zijn levensvisie een bijdrage wilde leveren aan een eerlijker en rechtvaardiger wereld met meer toekomstperspectief voor minderbedeelden. Het was met name de groep koffieproducenten die hij een hart onder de riem wilde steken door in Wolvega te starten met de verkoop van eerlijke koffie. Koffie, waarvoor aan kleine koffieboeren een prijs wordt betaald, die ook in verhouding staat tot de arbeid die zij hebben geleverd aan dit product.

Eén keer in de maand kon men in de RK-kerk te Wolvega na de vieringen bij deze kleine groep terecht voor deze vorm van ontwikkelingssamenwerking. Een initiatief dat gewaardeerd werd en met behulp van leden van de werkgroep Vrede, Ontwikkeling en Missie in de jaren tachtig werd uitgebreid met de verkoop van andere foodproducten uit de Derde Wereld. Rond Sinterklaas en Kerst werd er naast foodproducten ook kunstnijverheid, papier en speelgoed verkocht in het Parochiehuis. Tegelijkertijd werd er ook begonnen met voorlichting over de doelstellingen en werkwijze van Fair Trade aan o.a. vrouwengroepen en een aantal scholen.

Door de grote respons werd binnen de werkgroep het plan opgevat een tijdelijk verkooppunt te starten in het centrum van Wolvega. Helaas bleken de hindernissen te groot om dit ideaal in vervulling te doen gaan. Dat er toch wat moest gebeuren was ook duidelijk om aan de groeiende vraag naar Fair Trade producten in deze regio te kunnen voldoen.

Goede raad was duur. Uiteindelijk besloot Henk Wösten met zijn vrouw Riet Pepers een deel van hun woonboerderij in Oldetrijne belangeloos beschikbaar te stellen en in te richten als verkooppunt.

Een gouden greep, want mede door de hulp van de V.O.M. groep bij de inrichting en verkoop ontstond er met heel weinig financiële middelen aan de Sonnegaweg 64 op deze wijze een goedlopende Wereldwinkel. Richtte de openstelling zich aanvankelijk met name op het laatste kwartaal van het jaar, al gauw werd deze verruimd. Daartoe werd er een bord gemaakt. Als dit bord aan de weg stond betekende dit dat de winkel open was en dat iedereen, kijker of koper, hartelijk werd uitgenodigd even binnen te lopen.

Door mond op mond reclame en het plaatsen van een vitrine met artikelen bij o.a. een kapperszaak en een snackresto werd de naamsbekendheid snel groter en wisten steeds meer mensen de weg naar Oldetrijne te vinden. Anderen werden gegrepen door het enthousiasme en de gastvrijheid van dit echtpaar en boden hun diensten aan. Uiteindelijk bleek de tijd rijp voor een verhuizing naar Wolvega. Deels om de winkel nog meer onder de aandacht van het winkelend publiek te brengen, anderzijds om de hectiek van een winkel aan huis te verkleinen.

In 1999 werd besloten het pand van elektronica Klaver aan de van Harenstraat voor een periode van 5 jaar te gaan huren om de sprong naar Wolvega te kunnen maken. Door een grote mate van zelfwerkzaamheid werd dit op een prachtige locatie gelegen pand opgeknapt en ingericht, waarbij ook ditmaal van alle kanten zowel financiële als materiële steun werd aangeboden. Deze betrokkenheid en de grote belangstelling bij de opening van dit pand bleken uiteindelijk een goede graadmeter voor deze succesvolle verhuizing. Steeds meer mensen maakten kennis met de Wereldwinkel en Fair Trade, ook groeide het aantal vrijwilligers navenant en -niet onbelangrijk- de omzet steeg fors.

Tegen het verstrijken van de eerste huurtermijn kreeg het bestuur te maken met nieuwe ontwikkelingen vanuit de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Deze organisatie zag in het kader van haar transformatieplannen de inrichting van alle aangesloten Wereldwinkels graag aangepast aan een vastgesteld concept. Dat betekende een andere winkelopstelling, meer zorg voor etalering en de inrichting volgens een herkenbaar kleurpatroon. Dit in het kader van een verdere professionalisering en profilering richting met name de jongere consument.

Deze nieuwe koers deed het bestuur besluiten op zoek te gaan naar een ander pand, waarin deze eisen gemakkelijker gerealiseerd konden worden. Met behulp van de Stichting Accommodatie Beheer werd er een uitstekend alternatief gevonden in het pand van voormalig bloemisterij van Dijk.

Opnieuw moest er heel wat getimmerd, geverfd en geïnvesteerd worden alvorens in de zomer van 2004 de deuren van deze prachtige, royale winkel open gingen. Een winkel waar heel Wolvega trots op kan zijn. En niet minder de vrijwilligers en het bestuur die op deze nieuwe locatie in de toekomst nog meer mogelijkheden krijgen Fair Trade producten uit tal van ontwikkelingslanden onder de aandacht van het winkelend publiek te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan een eerlijker verdeling van welvaart op deze aarde.

Op 29 augustus 2009 vierde de Wereldwinkel Wolvega e.o. haar tienjarig bestaan met een aantal klantgerichte acties. Zo werden er op deze dag in het kader van - op naar de twintig jaar - 20% korting gegeven op alle kunstnijverheid, waren er veel aantrekkelijke 10 euro aanbiedingen, een koffiestand, een ballonnenactie voor de jeugd en als eyecatcher een ezeltje met 2 koffieboeren in het centrum.

Winkelcoördinator Riet Pepers is redelijk optimistisch over de toekomst: 'Last van de recessie hebben we nauwelijks. De toegenomen aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft ons de wind in de zeilen. Kijk naar de nominatie en uitverkiezing van de Wereldwinkel tot beste cadeauwinkel van Nederland in 2008. Daarnaast zijn we druk bezig onze vrijwilligersorganisatie verder te professionaliseren en beschikken we over een stabiel en enthousiast vrijwilligerskorps.'

Haar grootste wens is dat in de toekomst Wereldwinkels overbodig worden en de Fair Trade producten van de kleine producent uit ontwikkelingslanden bij wijze van spreken op elke hoek van de straat tegen eerlijke prijzen verkrijgbaar zullen zijn. Zo lang dat echter nog niet het geval is hopen het bestuur en de vrijwilligers hun steentje bij te dragen aan deze meest efficiënte vorm van ontwikkelingssamenwerking om de welvaart op deze aarde wat eerlijker te verdelen.

Naar boven